پوستر جدید همایش با تأییدیه پایگاه استنادی جهان اسلام(Isc)
پوستر جدید همایش با تأییدیه پایگاه استنادی جهان اسلام(Isc)

پوستر جدید همایش با تأییدیه پایگاه استنادی جهان اسلام

نویسنده: دکتر عبدالاحد غیبی
تاریخ نگارش:1397/2/17

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان