برنامه همایش

زمان اجرا

موضوع

مسئول

لیست برنامه‌ها

15 دقیقه

-

 -

تلاوت قرآن کریم و سرود ملّی

10 دقیقه

-

 -

کلیپ معرفی دانشگاه

15 دقیقه

خوشامدگویی

دکتر ولیزاده

سخنرانی ریاست محترم دانشگاه

10 دقیقه

خوشامدگویی

دکتر ناصر علیزاده

سخنرانی ریاست محترم دانشکده

30قیقه

گزارش همایش

دکتر عبدالاحد غیبی

سخنرانی دبیر علمی همایش

40 دقیقه

-

دکتر فرامرز میرزائی

سخنرانی علمی

15 دقیقه

-

-

پذیرایی

15 دقیقه

نمادهاى حيوانى و طبيعى در شعر مقاومت هشام الجخ

دکتر هدایت‌اله تقی‌زاده

سخنرانی علمی

15 دقیقه

کارکرد معنایی رنگ آبی در شعر محمد الماغوط و حسین منزوی

دکتر فرهاد رجبی

سخنرانی علمی

15 دقیقه

العلاقة الجمالیة بین الدینامیکیة الرمزیة وصراحة الکلام الیومي المبسّط في شعر "محمود درویش"

 

دکتر رقیه رستم‌پور

سخنرانی علمی

15 دقیقه


الجواهريّ ، شاعر إنسانيّ النّزعة عالَميّ النّظرة

 

دکتر سودابه مظفری

سخنرانی علمی

15دقیقه

الحجاج في الشعر العربي المعاصر،ايليا ابوماضي ٱنموذجا

 

دکتر هادی العرداوي

سخنرانی علمی

15 دقیقه

بایسته های زن در دیدگاه جمیل صدقی الزهاوی

دکتر بهمن هادیلو

سخنرانی علمی

15 دقیقه

فراخوانی شخصیت صقر قريش(عبدالرحمان الداخل) در شعر معاصر عربی

دکتر مریم بخشی

سخنرانی علمی

 

نویسنده: دکتر عبدالاحد غیبی
تاریخ نگارش:1397/8/21

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان