ایمیل همایش جهت مکاتبات

با سلام

ایمیل همایش: amp2018@azaruniv.ac.ir

شایان ذکر است ایمیل فقط جهت مکاتبات یا پرسش می باشد و ارسال مقاله تنها از طریق سایت همایش صورت می پذیرد.

نویسنده: دکتر عبدالاحد غیبی
تاریخ نگارش:1397/3/6

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان