تغییر شماره تماس و ساعات پاسخگویی همایش

با توجه به تغییر مکان دبیرخانه همایش، شماره تماس و ساعات پاسخگویی دبیرخانه به شرح زیر می باشد

شماره تماس: 041314522304

ساعات پاسخگویی: از 10 تا 12 شنبه تا سه شنبه

کارشناس دبیرخانه: مسعود باوان پوری

نویسنده: دکتر عبدالاحد غیبی
تاریخ نگارش:1397/3/5

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان